خانه / تفاهم های زناشویی / زوجهای جوان و هدیه ای به آنها
      

زوجهای جوان و هدیه ای به آنها

هدیه به زوجهای جوان

هدیه به زوجهای جوان - قلقلی خان

تشويق، تشويق مردان توسط زنان قوی ترين محرك فعاليت آنان می باشد.تعريف تحسين در برابر تعريف و تمجيد همسرشان بال پرواز پيدا می كنند و احساس قدرت و شوكت به آنان دست می دهد.

فعال دانستن، نگاه همسر به مرد به چشم فردی فعال چنان شور و نشاطي در مرد ايجاد می كند كه سعی می كند نقايص خود را برطرف كند و چون رستم قهرمان و مانند افلاطون متفكر شود.

غذا و تعارف، آقايان برای غذا و خوراك خود اهميت ويژه ای قائل اند و آن را موجب نشاط و سر زندگی می دانند.

احترام، مردان از روی غرور و خودخواهی كه دارند احترام را متعلق به خويش می دانند و هر كس نسبت به آنها بی احترامی يا بی توجهی روا دارد، در كارخانه ی ذهن آنها مورد سوء ظن و لذت بی انصافی قرار می گيرد.

لباس و پوشاك، بعضي از مردان از پوشيدن لباس لذت می برند . ولی عده ای به آن اهميت نمی دهند. دراين حالت نقش همسر به عنوان فردی كه متعادل كننده اين امر می باشدبسيار حائز اهميت است.

خلوت، مردها گاهی نياز دارند كنند و حافظه خويش را خانه تكاني كرده، يا به امور جاري اش سرو سامان دهند. بنابراين توجه اعضای خانواده آن ها را در اين كار ياری می كند.

سرگرمی، آقايان سرگرميهای خاص خود را دوست دارند كه شايد خانمه از آن بيزار باشند. ولی همسر موفق كسی است كه خود را با سرگرميهای همسرش همراه سازد.

پول، مردان اصولاً در هزينه كردن خسيس اند و دوست دارند زن و فرزند با احساس حق شناسي از آنان درخواست نمايند حتي برای زحمات آنان ارج و ارزش قائل شوند. پس خانمها يابد موقعيت پولی و مالی همسر را درك كرده، زمان مناسب را برای درخواست انتخاب كنند.

كار، آقايان اكثراً به كار خود عشق می ورزند ، حتی كسانی كه كار خود را دوست ندارند. بنابراين تشويق اعضای خانواده و اهميت دادن آنان را نشانه ی حق شناسی می دانند و راضی و خرسند مي شوند و هر چه در اين راه بيشتر تشويق شوند، ضريب در اطمينانشان افزون تر گشته، آماده قبول خطر بيشتر مي شوند.

منبع: بیتوته

زوجهای جوان زوجهای جوان زوجهای جوان زوجهای جوان زوجهای جوان زوجهای جوان زوجهای جوان زوجهای جوان زوجهای جوان

      

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوارابزار