خانه / دانستنی های قبل از ازدواج / خانوم ها دنبال چه مردانی هستند؟
      

خانوم ها دنبال چه مردانی هستند؟

به نظر شما خانوم ها به دنبال چه مردانی هستند؟

خانوم ها دنبال چه مردانی هستند - قلقلی خان

هموطن حتما در دوران تجردتان مواقعـی پـيـش آمـده كـه شـنــيـده باشـيـد خانوم ها معمولا نمی توانند مرد نجيب، حساس و خـوب و مـهـربـان مـورد نـظـر خـود را پـيـدا نمايند.همچنين مطمئنا برای شما هم پيش آمده كه بخواهيد آن مرد مورد نـــظر باشيد و حتما فكر كرده ايد كه نبايد در مقابل خانوم ها مـقـاومــت زيادی از خود نشان دهيد. ولی در كمال ناباوری ايــن مورد جواب نخواهد داد، خانمهای زيادی اطراف شــما وجـود خــــواهند داشت اما با هيچ كدام از آنان نمی توانيد رابطه عـاشقـانـه داشـته بـاشيـــد و زندگی مشترك شروع كـنـيد. در نـهايـت سرگردان می شـــويد كه در چه جهنمی گرفتار آمده ايد.

من اين قضيه را برای شما روشن خواهم كرد، تفاوت قابل توجهی بين آنچه كه خانوم ها از مرد مورد نظرشان انتظار دارند و خصوصيات واقعی آن شخص وجود دارد. به عبارت ديگر، خصوصيات واقعی فرد مورد نظر و اسطوره ای كه طرف مقابل از شخص مورد نظر برای خود ساخته است. آنچه در زير آمده برخی از عمومی ترين خصوصيات ذكر شده از مرد مورد نظر می باشد، همچنين اين مطلب كه آيا اين موارد آنقدر صحت دارند كه بتوان روی آنان حساب كرد نيز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مرد حساس

بسياری از خانوم ها اذعان می كنند به مرد حساسی علاقه مندند كه از بيان مداوم احساسات خود واهمه نداشته باشد، وقتی اين مورد زياد تكرار می شود با احساس زنانه او هماهنگ است حال هر معنی داشته باشد مهم نيست. اين مردی است كه رفتار مردانه ندارد.

بنابراين چنين مردی در نهايت هر زنی را از خود می راند و انتظارات او را نيز بالا می برد (اين مورد زمانی روی می دهد كه مرد بسيار احساساتی و نفوذ پذير باشد). البته اين بدان معنا نيست كه خانوم ها يك انسان بی احساس و حيوان صفت را مي پسندند كه هميشه به آنان بی احترامی نمايد و اعصاب آنان را خورد كند. بنابراين خانوم ها به دنبال چه نوع مردی هستند؟ مردی بين دو مورد ذكر شده. مردی كه نه زياد احساساتی باشد و نه زياد بی احساس. به عنوان مثال در صورت درگذشت يكی از بستگان نزديك عادی است كه مردها فرياد بزنند اما اين مورد برای بيستم بار به ياد آوری يك نمايش، بسيار غير عادی خواهد بود.

همچنين، زمانی كه خانوم ها به شخصی واقعا علاقه مند باشند، رفتار آنان كمی مرموز و عجيب می شود. پس بايد بدانيد كه چه موقع بايد كنار او باشيد و چه موقع بايد تنهايش بگذاريد. به عنوان مثال در صورتی كه به شما با حالتی گريان زنگ بزند چرا كه يكی از بدترين هفته های زندگی اش را گذرانده و شما به خوبی با او رفتار نكنيد، اصلا رفتار خوبی نخواهد بود پس عصبی اش نكنيد و به او زنگ بزنيد.

بر خلاف باور عمومي سن جوانی سن حساس، خوب و پر از سلحشوری و فتوت ميباشد. با اين وجود خانوم ها مرد بسيار احساساتی را دوست ندارند، آنها يك مرد واقعی با احساسات مردانه را می پسندند. اما باز هم سخن از تعادل می باشد. چنانچه سعی در تحت تاثير قرار دادن ما از طريق احساساتی بودن زياد داريد، احساسات ما را خاموش خواهيد كرد، اما چنانچه با اغوش باز در را به روی همسرتان باز كنيد و برايش چای بريزيد و به او خسته نباشيد بگوييد، راه درست را بر گزيده ايد.

پولدار پولدار

اغلب آقايان فكر می كنند خانوم ها يك مرد پولدار موفق با ماشين آخر سيستم و آپارتمان مجلل می خواهند. اما درست نيست، چرا كه اغلب خصوصيات خوب آقايان است كه خانوم ها را تحت تاثير قرار می دهد نه حسابهای بانكی آنان.

خانوم ها مردی را خواهند پسنديد كه قادر به ايجاد يك زندگی خوب و راحت باشد همچنين بلند پرواز باشد نه اينكه ناگهان ارث پدری به او رسيده و از طريق آن خوشبخت و پولدار شود. چرا كه به قول معروف باد آورده را باد می برد، بنابراين خانوم ها می خواهند بدانند آيا واقعا مردشان قدرت بدست آوردن پول و جرات چرخاندن يك زندگی را دارد يا نه.

هواداران تام كروز

به غير از زنان پست و فرومايه و دختران نوجوان، ديگر خانوم ها از شما انتظار نخواهند داشت كه مانند يك ستاره سينما عمل كنيد. آنچه كه آنان از شما انتظار دارند اينست كه از آنچه به دست مي آورند، نهايت استفاده را بكنيد و به خودتان اهميت دهيد، اعتماد بنفس و جذبه بالائی داشته و توان استفاده از آن در اداره زندگی را داشته باشيد. همچنين بدانيد كه چه مدلها و رنگهايی به شما می آيد و از آنان استفاده نمائيد.

سعی كنيد كسی نباشيد كه در دراز مدت نتيجه معكوس برای خانوم ها داشته باشيد. به خاطر خدا سعی كنيد از شخصيت خودتان لذت ببريد و هوش خانوم ها را با بازی دادنهای مشخص و واضح آزمايش نكنيد تا آنان را مجبور كنيد دوستتان داشته باشند.

مرد خانواده

زنی كه به دنبال چيزی بيش از يك عيش و نوش زود گذر است مي خواهد با مردی باشد كه حداقل از زندگی در بين سرو صدای بچه ها برای خود جهنم نسازد و بچه ها را دوست داشته باشد. لازم نيست كژپنداری كنيد و فكر كنيد كه زنها به دنبال پدری برای فرزندان متولد نشده شان هستند. اين فقط بدين معناست كه چنانچه خانوم ها برای خود در آينده فرزندی تصور كنند، مايلند شريك زندگی آنان كسی باشد كه مانند آنان فكر كند، بنابراين اگر روزی زنی احساس كند كه باردار است نگران اين نباشد كه اين قضيه برای همسرش شك بدی است و يا اينكه نگران اين نباشد كه همسرش از او بخواهد بچه را سقط كند؛ اين مرد مورد علاقه اوست.

همچنين اغلب خانوم ها مايلند با كسي زندگی كنند كه با افراد خانواده آنان رابطه خوبی داشته باشد و با آنان با احترام و مهربانی برخورد نمايد. اين قضيه نشان می دهد كه او برای مفهوم خانواده ارزش قائل است و اهميت يك رابطه خوب و نزديك داشتن را در خانواده می داند.

خصوصيات ديگری كه زنها در زندگی برای مرد مورد علاقه اشان به دنبال آن هستند عبارتند از:

– يك اخلاق خوب كه فقط مختص به شوخی و مزه ريختن با ديگران نمی شود وفاداری (هيچ زنی وجود يك هوو را تحمل نمی كند)

– احترام

– مهرباني

– گرما

– هوشمندی

– تفاهم

موارد بالا را به خاطر بسپاريد، چرا كه شانس شما برای اينكه مرد مورد علاقه خانمی باشيد را افزايش می دهد. نگران نباشيد لازم نيست نقش مرد رويائی را بازی كنيد كه سوار بر اسب سفيد برای خوشبخت كردن خانمی از راه می رسد.

      

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوارابزار